U bevindt zich hier: Thuus » Geschiedenis » Molen officieel geopend

Molen officieel geopend

De molenaarshaan pikt nu weer gestolen graan

Dieverse molen is weer als nieuw en dus een sierraad in het landschap.

DIEVER. „Er is geen molenaarshaan, of hij eet gestolen graan", zei burgemeester J.C. Meijboom uit Diever dinsdagmiddag tegen „zijn" splinternieuwe molenaar, de heer A. Uiterwijk Winkel, van wiens zo juist gerestaureerde molen hij officieel de vang had losgegooid. „Ik weet, hoe erg u met uw molen bent ingenomen en daarom spreek ik ten slotte de hoop uit „dat u nooit maling aan uw bedrijf zult krijgen".

De wederingebruikstelling van de zeer fraaie molen van Diever is dinsdagmiddag door een groot aantal genodigden bijgewoond. Er werd niet aan getwijfeld, of de flinke bries zou de wieken zo meteen snel doen draaien. Die verwachting ging aanvankelijk niet in vervulling, want hoewel burgemeester Meyboom de „vang" vakkundig had losgegooid, bleven de wieken doodstil op hun plaats. Zelfs toen men met man en macht de wieken aan het wentelen bracht, bleef er desondanks de vaart niet in.
Gelukkig hadden enkele deskundigen al gauw in de gaten dat de wieken nog iets meer op de wind gezet moesten worden en toen was het dan ook meteen in orde. Zelfs dreigden ze daarop te snel te gaan draaien, doch alles bleek wel zo hecht en sterk te zijn, dat deze krachtproef zonder gevaar doorstaan kon worden. Diever kan gelukkig zijn met het behoud van deze mooie molen „De Vlijt" die reeds tweemaal (in 1868 en in 1881) is afgebrand en weer opgebouwd; de laatste maal door de molenbouwer H. Wiersma uit Scheemda, met behulp van
de timmerman W. Marissen uit Diever. Maar ook nu weer werd de molen ernstig bedreigd, want de aftakeling was reeds zo ver gevorderd, dat er nog maar één wiek aan zat en de stelling reeds helemaal was verdwenen. En het ergste was, dat de toenmalige eigenaar niets voor restauratie voelde. Integendeel zelfs, want wie er hem over aansprak kreeg te horen: „denk je, dat ik met molentjes loop of een klap van de wiek heb gehad?"

Toen deze eigenaar enige tijd geleden emigreerde, kreeg de molen een nieuwe eigenaar, met een andere mentaliteit en aan hem, de heer A. Uiterwijk Winkel, is het te danken, dat de molen weer een sieraad in dit landschap is. De molenbouwer H. J. Hubert uit Coevorden heeft er iets moois en degelijks van gemaakt!

Hulde van minister

De ingebruikstelling is met enig cerimonieel gepaard gegaan, doch het aardige was, dat het volkomen in de stijl was, die bij deze gelegenheid paste. In de schuur van zijn woning heeft de molenaar Uiterwijk Winkel het grote gezelschap de thee geserveerd en bij deze gelegenheid heeft de vertegenwoordiger van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen mr. R. Hotke uit Den Haag er geen twijfel over gelaten hoe zeer dit initiatief van de heer Uiterwijk Winkel op prijs wordt gesteld. De heer Hotke zei ronduit te hopen, dat er nu een bloeiend bedrijf in de molen zal worden uitgeoefend en hij beloofde dat, wanneer over een aantal jaren vernieuwingen nodig zijn, ook dan op steun gerekend kan worden om deze fraaie molen draaiende te houden.

De eigenaar werd ook nog gecomplimenteerd door jhr. F. L. J. van Rijckevorsel uit Berlicum (N.B.) namens de vereniging de Hollandse molen en uiteraard ook door burgemeester Meyboom. Laatstgenoemde deed dit in een speech met tal van kernachtige uitspraken die aan het molenaarswerk waren ontleend.

De eigenaar dankte tenslotte voor alle steun die hij van rijk, provincie, gemeente en van deskundigen heeft ontvangen.

Bron: Friese Koerier van zaterdag 25 juni 1956.

1959 molen in gebruik gesteld

Diever. Burgemeester J.C. Meyboom van Diever verstaat de kunst om op die dag der première van de toneelvereniging in zijn gemeente de tientallen journalisten uit het hele land iets bijzonders te bieden. Ditmaal was het de wederingebruikstelling van de gerestaureerde 'korenmolen te Oldendiever, waar zij met talrijke andere genodigden de gasten waren van de molenaar Uiterwijk Winkel.

Het was een plezierige bijeenkomst in de stal, waar allen zaten aan lange tafels tijdens de korte redevoeringen, die gehouden werden nadat de burgemeester de Vang van de molen had losgesmeten en met behulp van de molenaar de molen in werking had gesteld. Namens de minister en de vereniging „De Hollandsche Molen" werden vriendelijke woorden gesproken en de heren Meyboom en Uiterwijk Winkel bleven hierbij niet ten achter.

Intussen gingen de theeschenksters rond en werden koekjes, sigaren en sigaretten gepresenteerd, het geheel was echt Drents gezellig en bracht de talrijke gasten in de juiste stemming voor de komende maaltijd en de daarop volgende voorstelling. Diever heeft in de door de molenbouwer H.J. Hubert te Coevorden gerestaureerde molen een belangrijke aanwinst gekregen, die het landschap en het dorp cachet verleent.

Bron: Het Nieuwsblad van het Noorden van 20 juni 1956.


Oude korenmolen draait weer
Diever. De aan de brinkstraat in Diever staande korenmolen uit 1858, welke al enkele jaren stil heeft gestaan is op initiatief van de VVV-Diever en met medewerking van de eigenaar en de heren L. Knol en oud molenaar Figeland weer zover in orde gemaakt dat de molen weer kan draaien.

Wanneer het weer gunstig is zal de heer Figeland de molen in werking stellen en op donderdagen om 19.00 uur zal de molen ook te bezichtigen zijn voor belangstellenden.

Bron: Friese Koerier van donderdag 13 juni 1968.